Bidragsgivare

Tack till våra bidragsgivare, som under de gångna åren hjälpt oss att genomföra renovering och program!

Stiftelsen Eschnerska frilasarettet

Åbo svenska diakoniförening

Svenska kulturfonden