Lunch

Café Villa Vinden är öppet en gång per månad från och med årsskiftet 2023/2024: onsdagarna 17.1, 21.2, 20.3, 17.4, 22.5 kl 12-14. Dagens lunch: 17 €

Vi uppdaterar bland annat här om eventuella ändringar i vår verksamhet.