/site/assets/files/4548/fiddler-1.800x300.jpg
10.10.2019 10:00

Föreläsningsserie: Fester och folktro

I oktober har du möjlighet att under tre förmiddagar lyssna på intressanta föredrag om fester och folktro. Föredragen hålls av studerande vid Åbo Akademi och är gratis att delta i.

Studenterna i Kulturanalys vid Åbo Akademi lär sig i kursen Ritual och materialitet om ritualer, t.ex. julfirande eller bröllop, och ritualiserade handlingar, t.ex. inom folktro och folkmedicin, för att förstå kulturella sammanhang. Inom loppet av kursen får studenterna sammanfatta analyserat material och tillgängliggöra detta för en bred publik.

Kursen kulminerar med studenternas föredrag som är gratis och öppna för allmänheten.

Dessa hålls i Villa Vinden den 10.10., 17.10. och 24.10. kl. 10–11.

Föredragen är uppdelade i följande tre teman:

Torsdag 10.10. Årets fester

Torsdag 17.10. Livets fester

Torsdag 24.10. Folktro

Välkommen att lyssna på intressanta föredrag!