Konsertsal

Konsertsalen är byggt i husets äldsta och högsta del. Utrymmet är unikt till sin utformning med fönster både mot Observatorieparken och mot Sirkkalagatan. Här kan också större grupper mötas för stämningsfulla fester eller en utvecklingsdag i kristallkronornas sken.

I konsertsalen kan grupper på runt 60 personer samlas för fester och möten i det unika kapellformade utrymmet. Antalet platser varierar beroende på möblering. Utrymmet finns i två etager, så att en naturlig uppdelning i publik och scen enkelt kan göras. Rummet är helt tillgängligt med hiss också mellan etagen (höjdskillnaden är tre trappsteg).